Astrologinen tarina -kilpailu

Tällä sivulla olevalla lomakkeella voit osallistua Suomen Astrologisen Seuran järjestämään Astrologinen tarina  -kilpailuun. Lue ja inspiroidu toisten jo lähettämistä tarinoista täältä: https://sasseura.net/category/astrologinen-tarina-2020/ .

Kilpailun idea

Kilpailuun osallistutaan lähettämällä astrologinen tarina joko omasta elämästäsi tai yhteiskunnan / maailman tasolla olevasta tapahtumasta / ilmiöstä. Molemmille ulottuvuuksille on oma kategoriansa. Tarinassa voit kertoa joko jo koetusta tapahtumasta tai vuonna 2021 odotettavissa olevasta tapahtumasta. Tarinan ei tarvitse olla pitkä (minimissään noin 3-5 lausetta). Oleellinen asia tarinassa on se, että pystyt perustelemaan tarinassa olevan tapahtuman tai ilmiön astrologisesti. 

“Henkilökohtainen ulottuvuus” kategoriassa voit käyttää pohjana esim. syntymäkarttaasi kohdistuvia transiitteja, progressiota, auringon paluuta jne. “Yhteiskunnallinen / maailmanlaajuinen ulottuvuus” kategoriassa voit vastaavasti tehdä tarinan pohjautuen esim. yhdistysten, yritysten ja valtioiden kartoille.

Astrologinen tarina on annettava tekstimuodossa; kuvia, videoita, karttoja tai muita mediamuotoja ei voi käyttää.

Kilpailuun osallistumisaika

Kilpailu alkaa 9.11.2020 ja jatkuu kuukauden 9.12.2020 asti. 

Kilpailun arvonta

Kilpailussa arvotaan voittaja kummassakin kategoriassa. Voittajan valinta ei perustu kilpailutarinan tekijän astrologisiin taitoihin vaan kilpailuun osallistumiseen ja sattumaan. Palkinnot arvotaan lauantaina 12.12. 2020.

Palkinnot

Kummassakin kilpailukategoriassa arvotaan yksi voittaja. Arvotut voittajat voivat valita yhden palkinnon alla olevasta palkintolistasta.

Palkintolista

 • 25 euron arvoinen astrologinen tulkinta
 • Kirja: Ajalliset menetelmät astrologiassa (R. Nikula)
 • Kirja: Suomalainen transiittikirja (R. Nikula)
 • Kirja: Astrologian lähteillä (J. Karpov)
 • 2 kpl omavalintaista vuoden 2021 Suomen Astrologisen Seuran kuukausiesitelmän lippua
 • 1 lippu vuoden 2021 Minä olen  -messuille
 • 1 lippu vuoden 2021 Joogafestivaaleille

Kilpailun säännöt

 • Kilpailuun voi osallistua Suomen Astrologisen Seuran vuoden 2020 jäsenmaksun maksaneet jäsenet sekä kunniajäsenet ja vuonna 2020 yhdistykseen valitut toimihenkilöt.
 • Kilpailuun voi osallistua molempiin kategorioihin (mutta luonnollisesti eri tarinoilla). Kumpaankin kategoriaan voi osallistua vain yhdellä tarinalla.
 • Kilpailuvastaukset toimitetaan yhdistyksen verkkosivulla olevalla lomakkeella viimeistään keskiviikkona 9.12.2020.
 • Kilpailun arvonta suoritetaan lauantaina 12.12.2020 Suomen Astrologisen Seuran tilaisuudessa. Arvonnassa julkistetaan voittajien nimimerkit. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostitse tai puhelimitse.
 • Kilpailuun osallistujalla on oltava tekijänoikeudet astrologiseen tarinaan tai lupa julkaista tarina. Astrologisen tarinan on siis oltava osallistujan itse tekemä eikä sitä saa kopioida esim. kirjoista tai nettisivuilta.
 • Kilpailuun osallistuja luovuttaa tekijänoikeudet tarinastaan Suomen Astrologiselle Seuralle, että seura voi julkaista tarinan ja mahdollisesti myöhemmin muokata ja uudelleenjulkaista sen.
 • Kilpailuun lähetettyjen astrologisten tarinoiden on noudatettava hyvää makua eivätkä ne saa loukata kenenkään ihmisoikeuksia. Yhdistyksellä on oikeus hylätä kilpailuvastaus, jos se on ristiriidassa tämän kanssa.
 • Kilpailuun lähetetyistä astrologisista tarinoista on käytävä selkeästi ilmi millä tavalla tarina liittyy astrologiaan. Yhdistyksellä on oikeus hylätä kilpailuvastaus, jos tätä astrologiayhteyttä ei ole.
 • Astrologisen tarinan yhteyteen kilpailulomakkeella on annettava nimimerkki, jonka on oltava sellainen, että sen voi julkaista astrologisen tarinan yhteydessä tarinan tekijänä.
 • Suomen Astrologinen Seura voi julkaista kilpailuun hyväksytyt astrologiset tarinat nimimerkkeineen yhdistyksen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.
 • Suomen Astrologinen Seura pidättää oikeudet kilpailun sääntöjen muutoksiin.

Osallistumislomake

Osallistumislomakkeessa on kaksi sivua: ensimmäinen osa on astrologista tarinaa varten ja toinen on arvontaa varten. Ensimmäisellä sivulla olevat tiedot (nimimerkki ja astrologinen tarina) julkaistaan yhdistyksen julkisella verkkosivulla sekä osa saatetaan julkaista sosiaalisessa mediassa. Toisella sivulla olevia tietoja (osallistujan nimi, sähköposti ja puhelinnumero) ei julkaista.

Kilpailuun osallistumisaika on päättynyt. Voittajat arvotaan lauantaina 12.12.2020 noin klo 14:00-14:30 Suomen Astrologisen Seuran järjestämässä pikkujoulumaisessa tapahtumassa https://sasseura.net/tapahtuma/pikkujoulumainen-tapahtuma-2020/ .

error: Content is protected !!