Suomen Astrologisen Seura on perustettu vuonna 1964 tarkoituksenaan toimia astrologian harrastajien ja siitä kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä sekä edistää astrologian tuntemista ja tutkimusta maassamme.

Yhdistyksen kuuluu noin 280 jäsentä. Yhdistyksemme jäseneksi voi liittyä kuka tahansa astrologiasta kiinnostunut. Yhdistys järjestää esitelmä-, keskustelu- ja kartantulkintatilaisuuksia sekä myös seminaareja sekä vapaamuotoisia kokoontumisia. Tapahtumissa on esillä astrologian eri muotoja, tekniikoita ja aihepiirit vaihtelevat maailmantapahtumiin keskittyvästä mundaaniastrologiasta omakohtaiseen tai elämykselliseen astrologiaan. Seura kutsuu ajoittain myös ulkomaalaisia luennoitsijoita seminaareihinsa. Suurimpaan osaan tapahtumista voi osallistua vaikka ei olisikaan yhdistyksen jäsen. Katso tulevat tapahtumat.

Suomen Astrologinen Seura on julkaissut jo vuodesta 1985 alkaen Suomen ainoaa astrologista lehteä nimeltä Astro Logos. Lehden artikkelit käsittelevät astrologiaa monella eri tasolla, niinpä luettavaa riittää sekä vasta-alkajille kuin pidemmälle ehtineille astrologian harrastajille ja ammattiastrologeille. Astro Logos ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja se on jäsenien luettavissa digitaalisena näköispainoksena tai painettuna kotiin postitettuna. Katso uusimmat Astro Logos lehdet.

Jäsenistöllä on käytössään monipuolinen yli 1000 teosta sisältävä astrologinen lainakirjasto. Kirjasto on yhidstyksen jäsenten käytettävissä kirjastolla järjestettävien tapahtumien yhteydessä tai kaukolainatoiminnalla.

Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2023 on 40/50 euroa. Jäsenetuuksiin kuuluvat Astro Logos lehti joko pdf-versiona (jäsenmaksu 40 eur) tai painettuna (jäsenmaksu 50 eur), edullisemmat osallistumismaksut yhdistyksen tapahtumiin sekä yhdistyksen kirjaston käyttö. Liity Suomen Astrologisen Seuran jäseneksi täyttämällä liittymislomake.

error: Content is protected !!