Kesä 2019 Astroviikonloppu

Suomen Astrologisen Seuran kevätkausi 2019 päätetään turkkilaisen astrologin Hakan Kirkoglun tähdittämällä viikonloppuseminaarilla 8.-9.6. Hakan pitää viikonloppuseminaarissa kaksi esitelmää ja kaksi työpajaa. Työpajoissa käydään läpi profektioita ja auringonpaluuta sekä auringonpimennyksen ja uuden- ja täydenkuun karttojen tulkintaa. Toinen esitelmä käsittelee Suomen kansallista karttaa ja toisessa pohditaan Saturnuksen ja Pluton sekä muiden planeettojen linjauksia vuoden 2020 tienoilla. Suomen kansallinen kartta  -luento tulkataan suomeksi ja työpajojen tukena englanninkielen taitavat osallistujat auttavat asioiden ymmärtämisessä ja tulkkaamisessa. Katso tarkemmat tiedot työpajoista ja esitelmistä alla.

Lauantaina seminaarin aloittaa Markku Manninen luennolla aiheesta “Astrologiset koulukunnat”. Markku myös tulkkaa Hakanin lauantain luennon suomeksi.

Seminaari pidetään osoitteessa Uudenmaankatu 33, Helsinki (Avartuva Ihmiskuva ry:n tilat). Luentoihin voi osallistua myös etänä Internet-lähetyksen kautta. Katso tarkemmat osallistumisvaihtoehdot alla.

Hakan Kiroglu – astrologian johtohahmo Turkissa

Hakan on astrologian johtohahmoja Turkissa. Hänen toisen maisterintutkintonsa aiheena oli astrologian asema ottomaanien oikeusjärjestelmässä 1700-luvulla. Hakan kirjoitti kirjan astrologiasta psykologian näkökulmasta ensimmäisenä Turkissa. Hän on esitelmöinyt astrologina kansainvälisissä seminaareissa sodan ja rauhan sykleistä Lähi-Idässä sekä Turkin ja EU:n välisistä suhteista. Hän oli poliittisen astrologian järjestäjätaho UAC 2008:ssa ja pääpuhuja UAC 2012:ssa ja 2018:ssa. Hakan perusti astrologien yhdistyksen Astrobilin Turkkiin vuonna 2000. Hän opettaa Turkissa Taivaanviisauden astrologisessa koulussaan (Göklerin Bilgeliği Okulu), jossa on 3+1 vuoden sertifiointiohjelma. Hakan kirjoittaa tunnettuihin turkkilaislehtiin ja kansainvälisiin julkaisuihin poliittisesta ja taloudellisesta astrologiasta. Hakanin kiinnostus on kohdistunut vuodesta 1999 varhaisten kirjoitusten ja menetelmien tutkimukseen, pyrkien ymmärtämään astrologiaa sen juurien ja vanhan ajan tietämyksen kautta.

Astroviikonlopun ohjelma

Ohjelmaotsikoita klikkaamalla saat näkyville kuvaukset.

Lauantai 8.6.2019

Suomen Astrologisen Seuran puheenjohtaja Anneli Leivon tervetulotoivotus.

Astrologisen koulukunnat (luento)

Markku Manninen käsittelee Astrologisia koulukuntia tyylilleen uskollisena esimerkein ja astrologisen näkemyksensä kautta.

Luento suomeksi. Voi kuunnella myös Internet-lähetyksen kautta.

Suomen kansallinen kartta (luento)

Hakan Kirkoglu: “Viime vuonna Suomi vietti satavuotisjuhliaan. Käsittelen tällä luennollani Suomen kansallisen kartan olennaisimpia teemoja eri menetelmillä Suomen kulttuurista ja perinteistä ammentaen. Käyn läpi useita tapahtumia Suomen historiassa sekä luon katsauksen Suomen tulevaisuudennäkymiin.

Englanninkielisen luennon tulkkaa suomeksi Markku Manninen. Luentoon voi osallistua myös Internet-lähetyksen kautta.

The National Chart of Finland (lecture)

Hakan Kirkoglu: “Last year Finland celebrated her centenary. In this lecture, drawing upon Finland culture and traditions, I am going to touch upon important themes in the Finnish national chart using different techniques. Several mundane events and future prospects will also be discussed.

Lecture is in English and it is interpreted to Finnish by Markku Manninen. One can participate to the lecture via Internet broadcast.

Profektiot ja auringonpaluut (työpaja)

Profektiot ja auringonpaluut ovat olennaisia astrologisia työkaluja tulkinnoissa, erityisesti asiakkaiden kanssa työskennellessä ja yleisemminkin tulevaisuuden mahdollisuuksien ymmärtämisessä. Näitä kahta menetelmää voidaan käyttää myös yhdessä tärkeiden elämäntapahtumien tunnistamiseksi. Opettelemme tässä työpajassa järjestelmällisesti näiden menetelmien soveltamisen vuosille ja kuukausille sekä merkittävimpien planeettakulkujen luonteen tarkkaan tulkintaan. Otathan syntymäkarttasi mukaan ja kirjaathan etukäteen ylös tärkeiden elämäntapahtumiesi ajankohdat!

Työpaja pidetään englanninkielellä.

Profections and Solar Returns (workshop)

Profections and Solar Returns are essential astrological tools of prediction, especially in client work. These two techniques can also be used in cooperation to pinpoint important events taking place in one’s life. In this workshop, we are going to learn systematically how to apply those techniques together on yearly and monthly basis and to look at discerning major transits. Please bring your own natal chart and take note important years of life.

The workshop is in English.

Sunnuntai 9.6.2019

Suomen Astrologisen Seuran puheenjohtaja Anneli Leivon tervetulotoivotus.

Saturnus/Pluto ja planeettojen linjaukset vuoden 2020 tienoilla ja sen jälkeen (luento)

Vuoden 2020 tienoon huomiota herättävä planeettatoiminta Kauriissa ja Vesimiehessä suo paljon tulkittavaa mundaani astrologiasta kiinnostuneille. Saturnus/Pluton uusi kierros alkaa vuoden 2020 alkupäivinä, joten ohjelmassamme on luvassa merkittäviä yhteenottoja poliittisissa ja taloudellisissa rakenteissa. Mitkä ovat tämän huonomaineisen konjunktion olennaiset piirteet ennen Jupiter/Saturnuksen uutta synodista kierrosta? Keskitymme tällä luennolla näiden syviä muutoksia tuottavien prosessien dynamiikkoihin useiden mundaani karttojen kautta.

Luento on englanniksi. Luennon voi kuunnella myös Internet-lähetyksen kautta.

Saturn/Pluto and current planetary alignments around 2020 and beyond (lecture)

A striking planetary activity in Capricorn and Aquarius at the treshold of 2020 presents a plethora of interpretation for us, mundane astrologers. Saturn – Pluto cycle will be renewed in the early days of 2020. Certain heavy clashes in political and economic structures will be on our agenda. What are the crucial dimensions of this notorious conjunction ahead of upcoming new Jupiter/Saturn synodic cycle? In this lecture, we are going to focus our attention to different dynamics of these deeply transformative process looking at several mundane charts.

Lecture is in English. One can participate to the lecture via Internet broadcast.

Syntymää edeltävän auringonpimennyksen ja uuden- ja täydenkuun kartat syntymäkartan tulkinnassa (työpaja)

Vaikka syntymäkartta vaikuttaisikin itsenäiseltä kokonaisuudelta, se on itse asiassa vain osa suurempia planeettakiertoja. Syntymää edeltävän auringonpimennyksen kartat heijastavat tiettyjä piirteitä henkisestä elämästämme, kun taas syntymää edeltävän uuden- ja täydenkuun kartat kuvastavat enemmänkin käytännön elämäämme yksilöllisine ominaisuuksinemme, taipumuksinemme ja rooleinemme. Käymme läpi tässä työpajassa useita esimerkkejä näiden näkökohtien tuomisesta syntymäkartan tulkintaan.

Työpaja pidetään englanninkielellä.

Prenatal eclipse and lunation charts in natal work (workshop)

Although natal chart seems to be a stand alone entity, in fact it is a part of larger planetary cycles. While prenatal solar eclipse charts highlights certain contours of our spiritual journey, prenatal lunations (new moon or full moon charts) present us much more information about our individual capacities, traits and roles we take within the practical side of our lives. In this workshop, we are going to cover many examples incorporating these findings into our natal interpretation.

The workshop is in English.

Osallistumismaksut ennakkoon ostettuna

OsallistumispakettiHinta (jäsen)Hinta (ei-jäsen)LisätietoaIlmoittaudu
2 päivää: (la ja su)67 eur98 eurLuennot + työpajat.Ilmoittaudu
1 päivä: (la)45 eur55 eurLuennot + työpaja.Ilmoittaudu
1 päivä: (su)45 eur55 eurLuento + työpaja.Ilmoittaudu
Lauantain luennot27 eur37 eurPelkät luennot tapahtumapaikalla tai Internet-lähetyksen kautta.Ilmoittaudu
Sunnuntain luento12 eur17 eurPelkkä luento tapahtumapaikalla tai Internet-lähetyksen kautta.Ilmoittaudu

Osallistumismaksut ovelta ostettuna

Kannattaa ilmoittautua ennakkoon sillä ovelta ostettuna hinnat ovat huomattavasti korkeammat. Lisäksi ennakkoilmoittautuneet ovat ensisijalla, jos paikat loppuvat kesken.

  • Ovelta ostettuna lipun hinta 60 eur / päivä (sekä jäsenille että ei-jäsenille).
  • Lauantain luentopaketti 40 eur (sekä jäsenille että ei-jäsenille).
  • Sunnuntain luento 20 eur (sekä jäsenille että ei-jäsenille).
error: Content is protected !!